Sherbimet

Terapi Familjare

Seancat e terapisë time familjare ndihmojnë pacientët të zhvillojnë qëndrime pozitive ndaj rrethanave më komplekse dhe sfiduese të jetës.  Më lejoni t’ju ndihmoj të gjeni më të mirën në veten tuaj.

Terapi ne çift

Unë i udhëzoj pacientët e mi ne çdo hap të rrugës dhe zbatoj metoda të ndryshme për t’i ndihmuar ata të zhvillojnë qëndrime të reja ndaj të gjitha çështjeve më komplekse që lidhen me marrëdhënjen në çift.

Terapi individuale dhe ne grup

Në seancat e mia të terapisë, ne do të punojmë për të zgjidhur problemet aktuale dhe për të përmirësuar mendimin dhe sjelljen pozitive.  Unë do t’ju ndihmoj të “ri-kornizoni” reagimet tuaja dhe t’ju ofroj mjete të vlefshme për të përballuar pengesat e jetës.  Jam e sigurt që do t’a gjeni terapinë time të personalizuar individuale dhe ne grup të dobishme dhe frymëzuese.