Major life reset

Ky program është krijuar për individin që deklaron se jeta e tyre është ‘tërësisht e ngatërruar’ pa qenë në gjendje të përcaktojë saktësisht se çfarë është e gabuar.  Ata janë ‘thjesht një rrëmujë’,  marrëdhëniet dështojnë, punësimi dështon, asgjë nuk i plotëson pritjet;, humbasin shumicën e mundësive,  dhe kur nuk e bëjnë diçka rezulton se do të kishin qenë më mirë nëse do të kishin bërë. 

Problemi fillon shumë herët.  Në lindje, ne kemi vetëm dy përgjigje të lindura instinktive, ato ndaj rënies dhe zhurmave të larta, por gjatë katër apo pesë viteve të ardhshme ose më shumë, ne do të zhvillojmë shumë më tepër përgjigje që bazohen në:

* Mjedisin, nëse është i dhimbshëm apo jo

 * Nëse mjedisi ynë është zakonisht i frikshëm apo jo

 * Nëse jeta jonë është e qëndrueshme apo e paparashikueshme

 * Nëse jemi pjesë e familjes apo veç familjes

 * Nëse jemi në gjendje të jemi agjentë të ndryshimit apo jo

Këto përgjigje ‘të reja’ bëhen automatike dhe do të ketë një mosbesim instinktiv ndaj çdo situate që është shumë larg besimit të fituar se si funksionon jeta jonë.

Nuk ka fare rëndësi nëse jeta është e mirë apo jo, do të ketë ende një mosbesim ndaj asaj që nuk ‘përshtatet’ me atë që Kompleksi Reptilian ka mësuar se është pjesë e procesit të mbijetesës.

Ky protokoll është krijuar për të ofruar ndihmë efektive për klientin, jeta e të cilit lëkundet nga një fatkeqësi në tjetrën.  

Në thelb, ne rivendosim Kompleksin Reptilian aty ku është e nevojshme në secilën nga katër fazat kryesore të zhvillimit të jetës.

 1 – Shfaqja e vetëdijes për veten si individ në moshën 3 – 5 vjeç

  2 – Eksplorimi i Botës fizike midis 6 – 10 vjeç

 3 – Zhvillimi i autonomisë midis 11 – 15 vjeç

 4 – Ndarja nga fëmijëria nga 16 – 20 vjeç

  • Major Life Reset riprogramon procesin e të menduarit nënndërgjegjeshëm që ju mban të bllokuar në të njëjtën vete të vjetër
  • Zbeh besimet e gabuara dhe instinktet e rreme që ju janë dhënë.
  • Ju nuk keni pse të kaloni nëpër vitet e hershme  SEPSE… BWRT® sapo e kryen punën! 

Programi Major Life Reset eshte nje takim i vetëm dhe zgjat tre ore. 

Aplikimi i Major Life Reset kryet nga psikoterapistë BWRT® te cilët janë

trajnuar specifikisht për këtë ndërhyrje.

©Copyright Terence Watts, 2021