Çrregullimi i varur i personalitetit

Tipari kryesor i çrregullimit të personalitetit të varur është një nevojë e tepruar për përkujdesje, e cila çon drejt zhvillimit të një sjellje të nënshtruar dhe të bindur ndaj personave të cilët ato janë të varur. Personat me ÇPV përjetojnë vështirësi në marrjen e vendimeve, i lejojnë të tjerët të marrin iniciativa për to dhe …

Çrregullimi i varur i personalitetit Read More »